ANUNȚ SELECȚIE COMISIE DE EVALUARE PLANURI DE AFACERI

By smart In Noutati No comments

Programul Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020

Axa prioritara 3: Locuri de munca pentru toti

Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de munca durabile si de calitate si sprijinirea mobilitatii lucratorilor

Prioritatea de investitii 8.iii: Activitati independente, antreprenoriat si infiintare de intreprinderi, inclusiv a unor microintreprinderi si a unor intreprinderi mici si mijlocii inovatoare

Obiectiv specific 3.7: Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana

Cod Apel: POCU/82/3/7/Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana /7/Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana

Titlu proiect: „BE SMART! Vino la START!”

Cod SMIS: 106793

 

 

ANUNȚ SELECȚIE COMISIE DE EVALUARE PLANURI DE AFACERI

 

In cadrul proiectului „BE SMART! Vino la START!”  partenerii:  FORMENERG S.A., Asociatia SMART PROJECTS si ASOCIATIA OAMENILOR DE AFACERI ARGES vor selecta în perioada 01.09.2018-30.09.2018, 3 membrii ai comisiei de evaluare a planurilor de afaceri.

 

Comisia de evaluare si selectie va fi alcatuita din:

 

 • Reprezentanti ai mediului de afaceri si ai patronatelor din aria de implementare a proiectului (Regiunea Sud Muntenia)
 • Specialişti cu experienţă in domeniul antreprenorial

 

Condiţii de eligibilitate:

 • Studii superioare
 • Experienţă de specialitate în “Activitati management/ administrare afaceri/ financiar bancare/ juridice” de minimum 6 ani.
 • Disponibilitate pentru perioada în care se va desfăşura evaluarea și selecția planurilor de afaceri.
 • Cunoştinţe lucru cu PC-ul (laptopul).

 

Competențe solicitate:

 • Să cunoască Metodologia de evaluare și selecție a planurilor de afaceri
 • Să cunoască prevederile Ghidului Condiții generale și Ghidului Condiții specifice România Start Up Plus, precum si a corrigedumurilor aferente
 • Analizarea datelor sau informațiilor (identificarea principiilor, rațiunilor economice și a realității informației prin scindarea datelor sau informațiilor în părți separate și invers)
 • Utilizarea PC: MS Office (Word, Excel, Power Point, Internet)
 • Cunoașterea noțiunilor de bază despre evaluarea planurilor de afaceri;
 • Să cunoască mediul de afaceri local și piața de desfacere

 

 

Persoanele interesate pot trimite pe email la proiecte@formenerg.ro  CV-ul și documentele justificative corespunzatoare care dovedesc experiența cerută, însoțite de cel puțin o recomandare din partea unei asociații a mediului de afaceri sau unui patronat sau a unei camere de comerț și industrie din Regiunea Sud Muntenia.

 

Persoanele selectate de pot participa la activitățile din cadrul proiectului dupa aprobarea de catre OIR POSDRU Sud-Muntenia.

 

Anexa:

Metodologie Selectie Plan Afaceri

Model CV- format europass