Fonduri europene de 2.000 de euro si pentru firmele din SUD-MUNTENIA in contextul crizei provocate de COVID-19

By smart In Noutati No comments

Schema de finantare se implementeaza in cadrul  Masurii 1 “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile”, aferenta Programului Operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19.

Prin implementarea masurii se estimeaza acordarea de ajutor de stat unui numar maxim de 50.000 de beneficiari.

 

Beneficiari eligibili

 

 • IMM-urile care nu au avut salariati la data de 31.12.2019 si au avut o cifra de afaceri de minim 5000 de euro;
 • PFA, ONG-uri cu activitate economica in anumite domenii.

Conditii de acordare

Microgranturile se acorda, pe baza de contract de acordare a ajutorului de stat, beneficiarilor care indeplinesc urmatoarele conditii cumulative:

 • au desfasurat activitate curenta/operationala pe perioada a cel putin unui an calendaristic inainte de data depunerii cererii de finantare;
 • isi mentin activitatea pe o perioada de cel putin 6 luni de la acordarea formei de sprijin;
 • nu erau in dificultate la 31 decembrie 2019;

 

Cheltuieli eligibile:

 1. cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, marfuri, precum si alte categorii de stocuri necesare activitatii curente/operationale desfasurate de beneficiari;
 2. datorii curente si restante fata de furnizorii curenti, inclusiv fata de furnizorii de utilitati potrivit contractelor incheiate;
 3. cheltuieli privind chiria pe baza de contract incheiat, pentru sediul social/punctul de lucru unde se desfasoara activitatea pentru care se solicita finantare;
 4. cheltuieli privind achizitia de servicii si reparatii necesare activitatii curente de baza, cu exceptia serviciilor de consultanta, studii si alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curenta;
 5. cheltuieli privind echipamentele de protectie medicala, inclusiv materiale de dezinfectie pentru protectia impotriva raspândirii virusului SARS-CoV- 2;
 6. cheltuieli privind achizitia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activitatii curente;
 7. cheltuieli privind achizitia de echipamente, utilaje, instalatii, tehnologii, dotari independente necesare pentru reluarea activitatii;
 8. cheltuieli privind plata datoriilor catre bugetul statului.

Cheltuieli neeligibile:

 1. salariile;
 2. achizitiile de bunuri second-hand;
 3. achizitiile in sistem leasing;
 4. cheltuielile cu chiria activelor corporale nu sunt eligibile, cu exceptia cheltuielilor privind chiria pe baza de contract incheiat, pentru sediul social/punctul de lucru unde se desfasoara activitatea pentru care se solicita finantare;
 5. cheltuiala cu TVA este eligibila daca este nerecuperabila.

 

Coordonator Asociatia Smart Projects,

Sima George