Lista planuri de afacere respinse in urma evaluarii administrative

By smart In Noutati No comments

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi

Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor

Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare

Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană

„BE SMART! Vino la START!”  POCU/82/3.7/106793

 

Lista planuri de afacere respinse

 in urma evaluarii administrative

Nr. crt. Nume prenume beneficiar Județ Motiv respingere
1.  

 

 

Musat Geta

Giurgiu –     Lipsa Anexa 2 Declaratie eligibilitate;

–     Necompletarea tuturor campurilor obligatorii ale planului de afacere;

–     Lipsa buget plan de afaceri;

–     Lipsa proiectii financiare.

2 BOGDAN ANDREI VOCHIN

 

ARGES -Lipsa proiectii financiare.
3 CRISTINA ALEXANDRA SUTA ARGES -Lipsa buget si proiectii financiare.
4 TRAIAN SUDITU ARGES -Lipsa buget,  planul financiar si declaratie
5 ADELINA GEORGIANA STOICA ARGES -Lipsa buget si planul financiar
6 ROBERT CRISTIAN MATEI ARGES Lipsa carte de identitate,

Lipsa Cazier fiscal

Lipsa Cazier juridic,

Lipsa anexa 2 semnata

Lipsa buget si planul financiar

7 CATANA IONUT CRISTIAN ARGES Lipsa Carte de Identitate
Lipsa Cazier fiscal
Lipsa Cazier judiciar
Lipsa CV in format Europass

LipsaAnexa 2

8 MICLAUS MARIA LIANA ARGES Lipsa Carte de Identitate
Lipsa CV in format Europass
Lipsa Anexa 2
Lipsa Bugetul proiectului
Lipsa Proiectii financiare
9 OPREA NICOLAE IALOMITA Codul CAEN 4399 al întreprinderii nu se regăsește în Anexa A Lista coduri CAEN a Metodologiei evaluare și selecție planuri de afaceri.